Fragments


Fragments
Certamen Literari Rei Jaume I 2016
Relatos y poesía
VV. AA.
Assciació Salou Calami
Salou, Tarragona, Cataluña, España
2016

PRÒLEG

Un any més ens troben immersos dins d’aquest certamen. És cada vegada més evident que les noves tecnologies influeixen de manera molt important en la difusió de qualsevol esdeveniment i com també, són el perfecte nexe d’unió entre aquelles persones que comparteixen algun ofici, en aquest cas, el de escriptor, i clar, també aquesta passió, la d’escriure.

És igual si on escriu prosa o poesia, si ho fa en castellà o en català, compartir una historia, un sentiment, es d’allò més important.

Aquest any han arribat a la nostra bústia més d’un centenar d’obres, la majoria d’adults, però la gent més jove, els nostres adolescents, el nostre futur, han augmentat la seva participació en aquesta ocasió.

És molt important per nosaltres comprovar que això no s’acaba, que les lletres, les històries, els sentiments... encara poden conviure amb les tecnologies.

Si els vells roquers mai moren, els escriptors no ens farem de menys...

PRÓLOGO

Un año más nos encuentran inmersos dentro de este certamen. Es cada vez más evidente que las nuevas tecnologías influyen de manera muy importante en la difusión de cualquier acontecimiento y como también, son el perfecto nexo de unión entre aquellas personas que comparten algún oficio, en este caso, el de escritor, y claro, también esta pasión, la de escribir.

Es igual si donde escribe prosa o poesía, si lo hace en castellano o en catalán, compartir una historia, un sentimiento, se de lo más importante.

Este año han llegado a nuestro buzón más de un centenar de obras, la mayoría de adultos, pero la gente más joven, nuestros adolescentes, nuestro futuro, han aumentado su participación en esta ocasión.

Es muy importante por nosotros comprobar que esto no se acaba, que las letras, las historias, los sentimientos... todavía pueden convivir con las tecnologías.

Si los viejos roqueros nunca mueren, los escritores no nos haremos de menos...

---------


No hay comentarios: